Położenie

Nadleśnictwo Mirosławiec wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zasięg terytorialny nadleśnictwa obejmuje obszar 272,09 km2, granicząc z Nadleśnictwami: Kalisz Pomorski, Wałcz i Tuczno (RDLP Piła) oraz Złocieniec, Świerczyna i Borne Sulinowo (RDLP Szczecinek).

Historia

Historia Nadleśnictwa Mirosławiec sięga roku 1945. Wówczas to powstało Nadleśnictwo Orle o powierzchni około 9300 ha powołane przez Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku, które uważane jest za protoplastę dzisiejszej jednostki Lasów Państwowych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.