Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Mirosławiec wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zasięg terytorialny nadleśnictwa obejmuje obszar 272,09 km2, granicząc z Nadleśnictwami: Kalisz Pomorski, Wałcz i Tuczno (RDLP Piła) oraz Złocieniec, Świerczyna i Borne Sulinowo (RDLP Szczecinek).

Nadleśnictwo Mirosławiec wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje obszar 271,33 km2, granicząc z Nadleśnictwami: Kalisz Pomorski, Wałcz i Tuczno (RDLP Piła) oraz Złocieniec, Świerczyna i Borne Sulinowo (RDLP Szczecinek).

Nadleśnictwo Mirosławiec zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 15 055,45 ha położonymi w województwie zachodniopomorskim na terenie powiatów:

  • wałeckiego (14 981,30 ha) w gminach: Mirosławiec - 11 934,36 ha, Wałcz - 2 118,37 ha, Tuczno - 928,57 ha
  • drawskiego (74,15 ha) w gminach: Kalisz Pomorski - 63,90 ha oraz Wierzchowo - 10,25 ha.

Charakteryzuje się dużą zwartością zarządzanych gruntów. Blisko 92% jego powierzchni zlokalizowane jest w jednym kompleksie. Łączna ilość kompleksów w nadleśnictwie wynosi 49, z czego jedynie 20 z nich nie przekracza 1 ha.

Zgodnie z Regionalizacją przyrodniczo-leśną 2010 po identyfikacji obszarów funkcjonalnych oraz weryfikacji granic jednostek regionalizacji przyrodniczo–leśnej, z uwzględnieniem rozmieszczenia struktury geologicznej, hydrologicznej, regionów pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego, granic administracyjnych gmin oraz zasięgu terytorialnego jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przyjęto, że cały obszar Nadleśnictwa Mirosławiec znajduje się w III Krainie Wielkopolsko–Pomorskiej, w Mezoregionach Równiny Drawskiej oraz Pojezierza Wałeckiego.