Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie wynosi 57 lat, a przeciętna zasobność przekracza 268 m3/ha. Najwięcej drzewostanów stanowią lasy III klasy wieku.

Główne parametry dotyczące zasobów przedstawiają się następująco:

 • przeciętny wiek drzewostanów: 57 lat
 • przeciętna zasobność na ha: 268 m3
 • przeciętny roczny przyrost: 7,4 m3
 • zapas ogólny: 3 807 tys.m3
 • lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa: 53,47%

Udział siedlisk leśnych

Prawie 58% zajmują siedliska borowe czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku, których udział rozkłada się następująco:

 • 3,67% – Bśw
 • 53,78% – BMśw
 • 0,33% – BMw
 • 0,02% – BMb

Siedliska lasowe stanowią nieco ponad 40%. Są to drzewostany z przewagą gatunków liściastych a ich udział przedstawia się jak niżej:

 • 36,98% – LMśw
 • 0,26% – LMw
 • 0,20% – LMb
 • 2,79% – Lśw
 • 0,11% – Lw

Olsy, czyli lasy porastające żyzne i bagienne tereny stanowią niecałe 2% a rozkład tych siedlisk wygląda następująco:

 • 1,77% – Ol
 • 0,09% – OlJ

Udział gatunków lasotwórczych

Wg gatunków panujących:

 • 84% – sosna
 • 5% – dąb
 • 1% – świerk
 • 1% – modrzew
 • 4% – brzoza
 • 2% – buk
 • 3% – olcha

Wg gatunków rzeczywistych:

 • 74% – sosna
 • 6% – dąb
 • 4% – świerk
 • 3% – modrzew
 • 7% – brzoza
 • 4% – buk
 • 2% – olcha

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 14% – I klasa
 • 17% – II klasa
 • 26% – III klasa
 • 17% – IV klasa
 • 14% – V klasa
 • 12% – VI klasa i starsze