Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Szczególne bogactwo przyrodnicze koncentruje się także wokół śródleśnych zbiorników wodnych - jezior średniej wielkości, a także dziesiątków mniejszych, rozsianych wśród różnorodnych krajobrazów.

Wszystkie te miejsca zasiedlone są przez co najmniej kilkanaście zbiorowisk roślinnych, którym towarzyszy związany z nimi świat zwierząt.

Aby chronić tę różnorodność na terenie Nadleśnictwa istnieje 124 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 290,94 ha.