Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Wśród drzewostanów Nadleśnictwa Mirosławiec zlokalizowano pomniki przyrody ożywionej - 4 drzewa spośród 11 drzew przydrożnej alei (Jesion wyniosły).

Na gruntach innej własności w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa istnieje 7 drzew pomników przyrody. Są to Dęby szypułkowe (4), Buki zwyczajne (2) i jeden Dąb czerwony.

Obecnie przygotowywane są materiały, dzięki którym zostaną powołane kolejne pomniki przyrody. Znajdzie się tutaj oprócz kilkunastu drzew, także pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy.