Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

W przeszłości drzewostany naszego nadleśnictwa nękane były przez szkodniki pierwotne: poprocha cetyniaka, strzygonię choinówkę, brudnicę mniszkę oraz szkodniki wtórne: przypłaszczka granatka, cetyńce i smoliki. Na uprawach szkód dokonywał szeliniak sosnowiec. Problemy sprawiały także pędraki chrabąszcza majowego i kasztanowca. Występuje również zagrożenie ze strony chorób grzybowych: huby korzeniowej i opieniek, szczególnie w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych.

Mapa obszarów ognisk gradacyjnych

Aby rozpoznać zagrożenie pracownicy nadleśnictwa prowadzą lub nadzorują działania profilaktyczne w postaci jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, wykładania drzew pułapkowych, wywieszania pułapek feromonowych, usuwania drzew zasiedlonych przez szkodniki owadzie. Dokonywane są badania zapędraczenia gleby. W drzewostanach na gruntach porolnych pniaki po ściętych drzewach zabezpieczane są biopreparatami.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny - poszukiwania boreczników - fot. Michał Dubiał

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny - fot. Michał Dubiał

Wynik jesiennych poszukiwania szkodników pierwotnych sosny - fot. Michał Dubiał

Ostatnie lata to jednak głównie szkody klimatyczne powstałe od silnych wiatrów, przymrozków późnych czy suszy. Stale występujące szkody powodowane są przez zwierzynę, a w szczególności przez jeleniowate. Rezygnujemy z grodzenia wielkich powierzchni na rzecz zabezpieczenia cennych domieszek gatunków liściastych. Ta metoda wykazuje wysoką skuteczność, przy ponoszeniu mniejszych kosztów.

Zabezpieczanie uprawy sosnowej repelentem - fot. Artur Majewski

Zabezpieczanie uprawy sosnowej repelentem - fot. Artur Majewski

Zabezpieczanie cennych domieszek gatunków liściastych – grodzenie - fot. Artur Majewski

Zabezpieczanie cennych domieszek gatunków liściastych – grodzenie - fot. Artur Majewski

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Mirosławiec zaliczone jest do II kategorii zagrożenia przeciwpożarowego. W minionym okresie gospodarczym (2006-2015) na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Mirosławiec odnotowano powstanie 17 pożarów na łącznej powierzchni 3,20 ha. Natomiast w latach 1996-2005 powstało 52 pożary na łącznej powierzchni 17,62 ha.

Ćwiczenia – gaszenie pożaru lasu - fot. Mirosław Skowron

Nadleśnictwo utrzymuje 9 punktów czerpania wody. Co roku polepszamy stan obecnych dojazdów pożarowych i oddajemy kolejne odcinki nowych. Mineralizujemy pasy przeciwpożarowe wokół miejsc postojów pojazdów. Porządkujemy także pasy przy drodze krajowej nr 10 i wojewódzkiej nr 177. Cały teren Nadleśnictwa w sezonie palności podlegał obserwacji z wieży zlokalizowanej w Hankach wspomaganej poprzez wieże obserwacyjne z sąsiednich nadleśnictw. W 2016 r. wybudowano maszt na którym zamontowana zostanie kamera i od 2017 r stamtąd będzie prowadzona obserwacja terenu.

Nowa wieża przeciwpożarowa - fot. Artur Majewski

Posiadamy także samochód lekki samochód patrolowo-gaśniczy, którego obsługa potrafi ugasić pożar w zarodku lub skierować do niego straż pożarną. Do działań profilaktycznych należą także przeprowadzane dwa razy w roku przeglądy przeciwpożarowe.

Samochód patrolowo – gaśniczy - fot. Artur Majewski

Samochód patrolowo – gaśniczy - fot. Artur Majewski