Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Jednym z gatunków chronionych, występujących na terenie nadleśnictwa, jest bagno zwyczajne (fot. Paweł Fabijański)

Na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec stwierdzono występowanie 174 gatunków chronionych roślin, zwierząt, grzybów i porostów. Na szczególną uwagę zasługują żubry oraz pojawiające się coraz częściej wilki. W nadleśnictwie wyznaczono także 1 strefę ochronną ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkiego gatunku ptaka, jakim jest bocian czarny.