Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności zwierząt łownych oraz ich struktury wiekowej i płciowej do poziomu zapewniającego możliwość skutecznej realizacji celów hodowli lasu na terenie nadleśnictwa.

Zwyżka - fot. Artur Majewski

Zwyżka na zrębie - fot. Artur Majewski

Nadleśnictwo Mirosławiec nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną przez sześć kół łowieckich na terenie sześciu obwodów łowieckich. W zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa znajduje się jedenaście obwodów łowieckich: pozostałe pięć obwodów nadzorują sąsiednie nadleśnictwa.

Zagospodarowanie obwodów łowieckich nadzorowanych przez nadleśnictwo stanowi m.in.: 38 paśników, 330 lizawek, 400 ambon, 25 ha poletek łowieckich, 47 pasów zaporowych o łącznej długości 12,5 km. Myśliwi wykładają co roku tony karmy suchej, soczystej i treściwej oraz soli dla zwierzyny.

Jeleń europejski - fot. Michał Dubiał

Sarna - fot. Stanisław Wiese

Dzik - fot. Stanisław Wiese

Dzik - fot. Stanisław Wiese

Dzik - fot. Stanisław Wiese

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 890 szt., danieli 48 szt., saren 1727 szt., a dzików 636 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można ok. 200 szt. bobra, żubrów ponad 100 szt. a coraz częściej wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, jenoty, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Tropy jelenia - fot. Artur Majewski

Liczebność zwierzyny określana jest corocznie na podstawie inwentaryzacji przeprowadzanej w okresie wczesnowiosennym i obserwację letnią a także uzupełniana jest o całoroczną obserwację. Wyjątkowo w 2016 roku przeprowadzono dwie dodatkowe inwentaryzacje.

Wiosną 2016 roku przeprowadzono "Inwentaryzacja zwierzyny w rejonach hodowlanych", a jesienią „Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Mirosławiec".

Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Mirosławiec - fot. Michał Dubiał

Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Mirosławiec - fot. Michał Dubiał