Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas dyskusji nad Programem Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Mirosławiec na lata 2016-2025. Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów HCVF można również składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.