Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy referencyjne

Według definicji zawartej w „Zasadach, Kryteriach i Wskaźnikach Dobrej Gospodarki Leśnej" ekosystemy referencyjne (powierzchnie porównawcze, representative ecosystems, reference area) to fragment lasu o wielkości umożliwiającej niezakłócony przebieg podstawowych procesów dynamiki ekosystemu, reprezentatywny dla określonego typu ekosystemu leśnego (np. dla pewnego zespołu leśnego bądź typu siedliskowego lasu) w określonych warunkach geograficznych, wyłączony z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych w celu uzyskania punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych, np. procesów fluktuacji i spontanicznej regeneracji fitocenozy.

Ponadto Nadleśnictwo Mirosławiec informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.

Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Mirosławiec

Ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Mirosławiec
L.p. Adres leśny Typ siedliskowy lasu Siedlisko przyrodnicze Rodzaj powierzchni Wiek drzewostanu Powierzchnia [ha]
1
08-06-1-04-85  -c -00
LMśw 9190 D-STAN 120 6,64
2
08-06-1-06-571 -c -00
Lśw 9160 D-STAN 155 4,19
3
08-06-1-06-378 -m -00
Lśw 9110 D-STAN 140 1,27
4
08-06-1-06-572 -h -00
Ol boSP D-STAN 40 2,81
5
08-06-1-07-354 -g -00
LMśw boSP D-STAN 30 2,81
6
08-06-1-06-572 -b -00
LMśw 9160 D-STAN 95 2,31
7
08-06-1-06-591 -l -00
LMśw 9170 D-STAN 145 1,59
8
08-06-1-06-595 -g -00
LMśw 9130 D-STAN 145 2,27
9
08-06-1-06-448 -b -00
LMśw 9110 D-STAN 135 2,40
10
08-06-1-02-247 -i -00
BMw boSP D-STAN 114 1,18
11
08-06-1-06-586 -g -00
LMb boSP D-STAN 51 1,44
12
08-06-1-06-570 -a -00
Lśw 9170 D-STAN 185 2,50
13
08-06-1-06-591 -b -00
Ol 91E0 D-STAN 84 4,25
14
08-06-1-06-379 -c -00
Lśw 9130 D-STAN 140 1,00
15
08-06-1-06-586 -f -00
LMb 91D0 D-STAN 94 5,53
16
08-06-1-04-8   -a -00
Bśw boSP D-STAN 85 2,75
17
08-06-1-03-174 -b -00
Bśw boSP D-STAN 90 2,24
18
08-06-1-04-13  -g -00
BMśw boSP D-STAN 93 2,16
19
08-06-1-07-398 -f -00
BMśw boSP D-STAN 125 3,20
20
08-06-1-06-572 -i -00
LMśw boSP D-STAN 110 2,34
21
08-06-1-06-595 -a -00
LMśw boSP D-STAN 41 3,05
22
08-06-1-06-570 -d -00
Lśw boSP D-STAN 99 3,00
23
08-06-1-06-590 -f -00
Lśw boSP D-STAN 95 1,88
Ogółem Nadleśnictwo Mirosławiec 62,63