Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Edukacyjna ścieżka rowerowa „Mirosławieckie lasy"

Ścieżka prowadzi przez piękne lasy Nadleśnictwa Mirosławiec. Na ścieżce umieszczono 11 tablic z informacjami o ekologii lasu. Są też specjalne miejsca odpoczynku np. na skraju rezerwatu Rosiczki Mirosławskie, przy wyłączonym drzewostanie nasiennym sosny zwyczajnej, przy drodze asfaltowej Mirosławiec-Hanki. Podczas 22 km przejażdżki możemy zobaczyć liczne użytki ekologiczne, czyli miejsca o dużym znaczeniu dla lokalnej różnorodności biologicznej. Na trasie jest również jezioro „Kocie" oraz nieczynna już szkółka leśna, na której hodowano sadzonki drzew i krzewów leśnych.

Ścieżka edukacyjna „Dookoła rosiczek"

Na odcinku ścieżki, w północno-wschodniej i wschodniej części rezerwatu, warto „wdrapać" się na pagórek aby spojrzeć na fragment rezerwatu z nieco innej perspektywy.

Piesza ścieżka która przebiega dookoła rezerwatu przyrody „Rosiczki Mirosławskie". Ścieżka łączy się ze ścieżką rowerową „Mirosławieckie lasy". Na ścieżce ustawiono kilkanaście tablic edukacyjnych. Długość ścieżki to 2,4 km.