Asset Publisher Asset Publisher

NOWA STREFA OCHRONY DLA HAJSTRY

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie utworzył nową strefę ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego Ciconia nigra. Strefa powstała dzięki inicjatywie pracowników Nadleśnictwa Mirosławiec, którzy odnaleźli i zgłosili gniazdo.

Nowa strefa ochrony bociana czarnego, która powstała w Nadleśnictwie Mirosławiec, w jednym z kompleksów leśnych położonych w bliskim sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony ptaków. Utworzenie strefy przyczyni się do zachowania właściwego stanu ochrony bociana czarnego, który jest jednym z przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 sąsiadującym z gniazdem.

Na postawie przeprowadzonych lustracji stwierdzono, że na gnieździe szczęśliwie dorastają 3 młode ptaki.

***

OCHRONA STREFOWA

 

(zoologia leśna, ptaki), metoda ochrony miejsc rozrodu zagrożonych ptaków realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej. Strefa ochrony całorocznej (ścisłej) funkcjonuje na zasadach rezerwatu ścisłego - wykonywanie jakichkolwiek czynności na tym obszarze wymaga uzgodnień z Generalną lub Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Dla ptaków drapieżnych jest to zwykle wydzielenie z gniazdem. Strefa ochrony okresowej (częściowej) to obszar wyłączony okresowo z gospodarki leśnej, obejmującym najbliższe wydzielenia wokół miejsca rozrodu opisanego strefą ścisłą. Strefa ochrony częściowej powinna obejmować obszar o promieniu 300-500 m od gniazda. Ochroną strefową objęto 20 gatunków ptaków: 11 gatunków ptaków szponiastych, 3 gatunki sów, ślepowrona, bociana czarnego, szlachara, cietrzewia, głuszca i kraskę.

 

Źródło: https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/ochrona-strefowa/