Asset Publisher Asset Publisher

WIZYTA STUDENTÓW

W DNIACH 21-22 CZERWCA BR. NA TERENIE NADLEŚNICTWA MIROSŁAWIEC ODBYŁ SIĘ ĆWICZENIA TERENOWE Z PRZEDMIOTU „GLEBOZNAWSTWO Z GEOLOGIĄ”

W DNIACH 21-22 CZERWCA BR. NA TERENIE NADLEŚNICTWA MIROSŁAWIEC ODBYŁ SIĘ ĆWICZENIA TERENOWE Z PRZEDMIOTU „GLEBOZNAWSTWO Z GEOLOGIĄ”

W zajęciach uczestniczyli studenci II roku leśnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, pracownicy Nadleśnictwa Mirosławiec oraz członkowie koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Mirosławiec. Zajęcia poprowadził dr inż. Antoni Sienkiewicz.

Ćwiczenia miały charakter seminarium terenowego z tematem wiodącym „Glebotwórcza rola podłoża skalnego (młodoglacjalnego) i szaty roślinnej w warunkach dwóch mezoregionów przyrodniczo – leśnych: Równiny Drawskiej oraz pojezierza Wałeckiego (III Wielkopolsko – Pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej) na przykładzie Nadleśnictwa Mirosławiec.