Asset Publisher Asset Publisher

UKOŃCZYLIŚMY PRZEBUDOWĘ DOJAZDU POŻAROWEGO NR 19 W LEŚNICTWACH ORLE I ŁOWICZ

Od kilku tygodni można już korzystać z dojazdu pożarowego nr 19 w leśnictwach Orle i Łowicz, którym oprócz do miejsca docelowego, jakim jest punkt czerpania wody na wypadek powstania pożaru, dojedziemy do miejsca postoju pojazdów nad jeziorem Orle Wielkie.

W ramach dwóch etapów inwestycji przebudowano 2,6 kilometra drogi leśnej. Finansowanie tej inwestycji zostało pokryte ze środków własnych Nadleśnictwa Mirosławiec. Łączny koszt zadania to ponad 1,5 mln zł.

Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo gaśniczych, są również wykorzystywane w prowadzeniu gospodarki leśnej oraz stanowią atrakcyjne trasy dla turystyki pieszej i rowerowej.