Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Informacje o projekcie Life13 NAT/PL/000010 - Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w płn. -zach. Polsce

Beneficjent koordynujący: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Żubry Zachodniopomorskie.

Współbenefijenci: Nadleśnictwo Drawsko, Nadleśnictwo Mirosławiec, Nadleśnictwo Świerczyna, Nadleśnictwo Tuczno.

W ramach projektu Nadleśnictwo Mirosławiec będzie zabezpieczać cenne uprawy leśne
w pobliżu ośmiu paśników, w których wykłada się karmę dla żubrów oraz przygotuje do regularnego koszenia 29,72 ha łąk, położonych na obszarach Natura 2000, w celu ich udostępnienia dla żubrów. Przewidywanym terminem zakończenia projektu jest koniec 2018 roku.

Więcej na :

http://bisonlife13.zubry.org.pl